Ausstellungen

Van Glenalan Sweet Lover

2012

22.01.2012 CAC Verl-Kaunitz ChKl. V2

 

2011

 

20.02.2011.CAC Buchholz  ChKl. V1 CAC

 

2010

14.03.2010 CAC Bad-Fallingbostel  OKl. V2 CAC-res.

01.05.2010 CAC Karstädt OKl. sg 2                              

08.05.2010 CACIB Dortmund Okl.V4                           

09.05.2010 Nationale Dortmund OKl V 4                             

31.07.2010 CACIB Bremen OKl. sg    

01.08.2010 Nationale Bremen OKl.V3

29.08.2010 Gemeinschaftsschau Gelsenkirchen OKl.V4

15.10.2010 Bundessiegerschau Dortmund OKl. V2 CAC-res.

16.10.2010 Nationale Dortmund OKl. V2 CAC-res.

2009

25.01.2009 CAC Verl-Kaunitz JKl. V
03.05.2009 ES Dortmund  ZwKl. V3
22.05.2009  Nation. Oldenburg ZwKl. V2 CAC-res.

24.05.2009 CACIB Oldenburg ZwKl.V1, CAC, CACIB-res.

07.06.2009 Clubschau Mannheim ZwKl. V2 CAC-res.

25.07.2009 CAC Großaitingen Ok V1 CAC 

 

01.08.2009 CACIB Bremen Zwkl. V 4

02.08.2009 Nation. Bremen Zwkl. sg 4

31.10.2009 CACIB Hannover Zwkl. V1 CAC

05.12.2009 Nation. Kassel Zwkl. V1 CAC

06.12.2009 CACIB Kassel Zwkl. V1 CAC

 

 

 

 

2008

 

20.10.2008 BS Dortmund  JKl. V4
16.11.2008 CAC Goldenstedt JKl. V1 CACJ